top of page
Profilbilde av psykologspesialist Camilla Langeland

Velkommen!

Du er modig som vurderer å søke hjelp for dine utfordringer. Det å ta seg selv eller forholdet på alvor og kontakte noen i utfordrende perioder krever mot. Uro, angst, stress, slitenhet, sorg og depresjon er normale reaksjoner på belastninger. Men slike reaksjoner føles ofte overveldende å håndtere på egenhånd. Selv om det ikke alltid føles slik, er det spesielt viktig å ha noen å støtte seg på i utfordrende perioder.

Jeg møter deg med et åpent sinn og tilstedeværelse - med fokus på at du skal føle deg møtt og forstått og at terapirommet skal være et godt og trygt sted å være. For å ivareta deg på en best mulig måte har jeg et helhetlig fokus: mentalt, emosjonelt og kroppslig. Uavhengig av problemstilling vil denne påvirke deg eller dere både mentalt, fysiologisk og emosjonelt og det er derfor essensielt at vi jobber på alle plan for å oppnå en helhetlig bedret helse og livskvalitet. Jeg har en praktisk tilnærming hvor vi sammen finner nyttige verktøy som vil hjelpe deg eller dere både i hverdagen samt fremme personlig og relasjonell utvikling.

 

Tilnærmingene som danner hovedgrunnlaget for måten jeg jobber på er - basert på forskning og min faglige og personlige erfaring - de mest virkningsfulle innen psykologien for å oppnå helhetlig og stabilt bedrede relasjoner, psykisk helse og personlig vekst . Jeg har vært psykolog i tyve år og spesialist i tretten av dem. 

 

Høres dette ut som noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt. Concordis er et trygt valg! Jeg tilbyr også digitale samtaler og terapi på engelsk.

Camilla Langeland - Psykologspesialist

Camilla har en ro og tilstedeværelse som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt. Samtalene flyter lett og hun hjelper deg til å sette ord på tanker og følelser som man gjerne ikke klarer å sette ord på på egen hånd, samt finne verktøy til å jobbe med seg selv. Camilla har vært til stor hjelp på reise til bedre mental helse.

Anna

Bilde av kunde, anonymisert navn og bilde

Vi har fått det mye bedre sammen etter samtalene med deg. Det har føltes godt og trygt å åpne oss for deg. Du har lært oss mye om følelser og å romme disse - både vår egne og hverandre. Vi har fått gode verktøy som hjelper oss i utfordrende situasjoner.

 

Jon & Ingrid

Bilde av kunder, anonymisert navn og bilde
Individual

Induvidual

Lidelse, smerte eller håpløshetsfølelse er naturlige følelser for oss mennesker å kjenne på i vanskelige faser. Uansett hvor fastlåst du opplever at situasjonen du befinner deg i er, er enhver krise eller vanskelig fase en mulighet for personlig vekst, utvikling og bedret livskvalitet. Utfra min erfaring har alle mennesker både et iboende ønske om og evne til å utvikle seg, forbedre sin relasjon til seg selv og andre og finne en større livsglede, bedre balanse, mening og ro i sitt liv.

 

Kanskje sliter du med vonde følelser eller andre plager etter en stor livsendring eller traumatiske opplevelser? Kanskje føler du at du sitter fast i en håpløs situasjon, fortiden eller destruktive mønstre?. Kanskje kjenner du deg kronisk stresset eller sliten uten at du har funnet verktøy som hjelper deg å finne en bedre balanse? Eller kanskje ønsker du å bli bedre kjent med deg selv eller utvikle ditt potensiale for å bli «den beste versjonen av deg selv»?

Jeg har en genuin interesse for mennesker og for å kunne bidra i ditt liv. Jeg har fokus på å møte deg med nysgjerrighet, aksept, varme og ivaretakelse og vil gjøre mitt ytterste for at terapi-rommet skal føles som et godt og trygt sted å være. Et sted hvor du kan tøre å være åpen og ærlig både med deg selv og meg. Slik kan vi sammen finne ut av hva nettopp du trenger for å få det bedre.

Jeg kom til Camilla i forbindelse med et samlivsbrudd etter et vanskelig forhold. Forholdet og bruddet gjorde at selvfølelsen min var på bånn. Jeg følte meg liten og svak. Gjennom samtalene med Camilla og verktøyene jeg fikk føler jeg meg nå sterkere enn noen gang. Jeg lar ikke lengre frykten styre meg og tør nå å møte følelsene mine. Jeg føler en indre varme som jeg ikke har kjent før. Samtalene med Camilla var det viktigste for meg i en vanskelig fase.

Irene

Bilde av kunde, anonymisert navn og bilde

Par

Er du eller dere usikker på om dere skal forsøke parterapi? Terskelen for å søke hjelp og fortelle åpent om forholdet til andre føles høy for mange. Det er normalt å kjenne  ambivalens på hvorvidt vi tør å åpne opp og invitere en annen inn i vårt forhold. 

Nære relasjoner er utfordrende og selv om vi alle drømmer om et givende forhold er dette ofte vanskelig å få til - spesielt på egenhånd. Det er normalt at vi i langvarige forhold går gjennom utfordrende faser og kommer inn i samspillsmønstre som kan fremme ensomhetsfølelse, en opplevelse av å være sviktet, ikke sett eller forstått av partner. Når den følelsesmessige avstanden øker er det vanlig å bli mindre tilfreds i forholdet og kanskje også miste følelser eller kjenne at disse svekkes.

Velger dere parterapi velger dere å investere i hverandre. Det er i seg selv en erklæring om at dere er viktige for hverandre. Slike samtaler vil hjelpe dere å møte hverandre på nye og mer oppbyggende måter. 

Vi har lært mye om oss selv og hverandre gjennom samtalene med Camilla Vi forstår hverandre bedre, tør å dele mer og har kommet mye nærmere hverandre. Vi føler oss trygge på at vi kan være der for hverandre selv når vi føler oss trigget av hverandre.

Sissel og Tor

Bilde av kunder, anonymisert navn og bilde
Bilde av psykologspesialist Camilla Langeland i en blomstereng

Naturterapi

 

Naturterapi er et godt valg for en rekke problemstillinger. Enten du sliter med ettereffekten av traumer, har angst, høyt stressnivå, er utbrent eller utmattet vil terapi i naturen kunne være spesielt virkningsfullt. Naturen har en naturlig beroligende effekt på de fleste av oss mennesker. (For ca. 10% av oss er dette ikke tilfelle) og forskning viser at vi blir gladere av å tilbringe mer tid i naturen. Nervesystemet vårt går naturlig over i en mer parasympatiske aktivering som fremmer ro, avslappning og at vi føler oss mer som oss selv. Når stress og angst reduseres er det også lettere å få tilgang til andre dypereliggende følelser. 

Hjernen vår skaper mye av vårt stress og angst mens hvis vi klarer å skifte fokus til naturen er det en invitasjon til ro. Angst sirkelen opprettholdes av ruminering. Denne  foregår i prefrontal cortex. Naturen er naturlig beroligende og hjelper oss å skifte fokus fra oss selv og over på det vi ser eller hører. Bruk av sansene reduserer bl.a. både stress og blodtrykk og fremmer livskraft.

 

For at traumebearbeiding skal være virkningsfull er det av avgjørende betydning at vi befinner oss i en rolig sinnstilstand. Er vi i fight/fligh modus eller kjenner oss nummen vil vi ikke kunne bearbeide traumer effektivt og vi risikerer isteden å oppleve retraumatisering. Naturen  hjelper å fremme denne roen og er noe vi stadig kan forankre oss i igjen dersom aktiveringen stiger.

 

 Forskningen viser at det å være i naturen har en spesielt restituerende effekt på kognitiv og emosjonell slitenhet og er derfor å anbefale ved utbrenthet, høyt stress eller utmattelse. Vi vil naturlig sakke ned tempo, følge naturens rytme og bruke sansene mer enn i andre omgivelser. 

 

I naturen er det også lettere å slippe følelsen av «å være i sentrum», men oppleve at vi er del av en større livssyklus. En større kontekst gir oss mer space og perspektiv som gjør det lettere for oss å håndtere og finne gode løsninger på problemer, komme i kontakt med våre ressurser og å regulere nervesystemet. 

Det er alltid godt å komme til Camilla Jeg føler meg forstått og ivaretatt. Jeg har lært mye om kropp og følelser og føler at jeg har kommet langt på kort tid.

Fredrik

Bilde av kunde, anonymisert navn og bilde

Kompetanse

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og medlem av Norsk Psykologforening. Jeg er psykologspesialist, har flere videreutdanninger og lang erfaring med varierte problemstillinger og alvorlighetsgrad.

 

Fra november 2020 til i dag har jeg drevet Concordis. I denne perioden har jeg samarbeidet med større aktører som  Samtalen AS - et større psykologfelleskap - og AktiMed Helse. Tidligere har jeg har jobbet innen ulike deler av hjelpeapparatet, hovedsaklig innen spesialisthelsetjenesten, både individual psykologisk og med par og familier.

Jeg var ferdig med min utdannelse ved Universitetet i Bergen i 2003. Senere fullførte jeg spesialisering innen klinisk voksen-psykologi (2009), videreutdanning i mentaliseringsbasert gruppeterapi (2011) og i mentaliseringsbasert individualterapi (2013). I behov av å få et bredere perspektiv på fagfeltet psykologi tok jeg i 2017-19  et Masterstudie i miljøpsykologi. I 2020 tok jeg et ettårig videreutdanning kalt Self-Compassion in Therapy (SCIP).

Jeg har også holdt meg oppdatert gjennom ulike kurs  og egenstudier - og fordypet meg i emosjonsfokusert parterapi, nervesystemet og samspillet mellom kropp og sinn - for å forstå  negative mønstre og relasjonelle vansker i parforhold, samt i traumer, depresjon, angst, fatigue, utbrenthet, stress og skam.

Jeg tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Bilde av psykologspesialist Camilla Langeland på kontoret

Om Camilla

I meg møter du en psykolog med åpent sinn og som gir av meg selv. Jeg har en genuin interesse for mennesker og for å kunne bidra til at vi får det bedre både med oss selv og hverandre. Som person er jeg åpen, inkluderende og glad i dype samtaler. Jeg er glad i natur og friluftsliv og opptatt av samhørigheten, roen og kreativiteten kontakten med naturen kan gi oss.

 

Jeg trives best når jeg lærer nye ting og opplever at jeg utvikler meg. Som psykolog har jeg fokus på kvalitet og helhet i tilnærmingen. Jeg setter derfor av tid hver uke for å holde meg faglig oppdaterert. Jeg benytter en tilnærming hvor jeg integrerer elementer fra ulike psykologiske retninger for å kunne gi best mulig hjelp. Den retningen som ligger mitt hjerte nærmest er mindful self-compassion da den gir en ekstra varme til terapien. I mitt personlige liv, som forelder og som partner benytter jeg både verktøyene og innsikten jeg har fått  gjennom faglig fordypning innen self-compassion, nervous system reset og emotion focused therapy. Dette gir meg bl.a. en bedre balanse, økt tilstedeværelse, økt medfølelse, selvmedfølelse, bedret regulering av følelser og stress.

Innenfor felt hvor en jobber mye med andre mennesker som i omsorgsyrker kan empati fatigue, en type utbrenthet, være lett å pådra seg. Jeg slet selv med dette noen år tilbake og for å kunne fortsette å gi av meg selv både følelsesmessig og mentalt har en videreutvikling av compassion og self-compassion vært de viktigste verktøyene. 

TANKER, FØLELSER, KROPP OG HANDLING - I HARMONI
Valkendorfsgate 4,
5012 BERGEN
bottom of page